TECHNICKÝ GLYCERIN

80% technický glycerin od Petsatur s.r.o.

Účel použití: pro technické účely

Balení: volně loženo v cisterně

Podmínky skladování: suché místo, dobře odvětrané, min teplota 15 stupnů, max. 60. Materiálové vlastnosti skladových nádob: nerezová ocel, kompozity, plasty vhodné pro styk s potravinami, pro krátkodobé skladování je vhodná uhlíková ocel.

Doba použitelnost : 6 měsíců od data doručení

CERTIFIKÁT ANALÝZY

Parametr

Jednotka Hodnota Limit Metoda

Glycerol

%wt. 83 min 82 STN ISO 1066

Voda

%wt. 10 max 13 STN EN ISO 12937

Methanol

%wt. <0,01 max 0,2 STN EN 14110

Popel

%wt. 4,9 max 6,0 AOCS 2-38

Popel nerozpustný v HCl

%wt. 0,7 max 2,2 Výnos MP SR 1497

Obsah Na

%wt. 2,1 max 4 Výnos MP SR 1497

Obsah K

%wt. 0,12 max 1,8 Výnos MP SR 1497

MONG (Master organic non Glycerine)

%wt. 2,1 max 2,5% 100% Glycerol-Water-Methanol-Ash