KDO JSME

Ve společnosti PETSATUR  s. r.o. máme dlouholeté zkušenosti v oblasti dovozu a vývozu surovin pro výrobu krmných směsí, dovozu a vývozu glycerinu a mastných kyselin v rámci zemí EU a zásobování bioplynových stanic surovinami pro výrobu bioplynu.

Patříme k významným dodavatelům surovin rostlinného a živočišného původu,
případně dalších součástí krmných směsí.

Do zemí Evropy vyvážíme surové glyceriny, destilované glyceriny, mastné kyseliny pro krmivářský, tukový, farmaceutický a kosmetický průmysl. Jsme obchodním partnerem podniků zemědělské prvovýroby, obchodních firem a společností zpracovatelského, potravinářského a chemického průmyslu. Naše obchodní aktivity zahrnují operace jak na domácím, tak na zahraničním trhu.

  • Suroviny pro výrobu krmných směsí – včetně petfoodu
  • Zemědělské komodity
  • Glyceriny, mastné kyseliny
  • Suroviny pro bioplynové stanice

SILNÝ PARTNER

Zasazujeme se o to, abychom byli pro všechny naše zákazníky silnými
a spolehlivými partnery v oblasti importu zboží a jeho kvalitě.
Importujeme do těchto zemí