Krmný glycerin

1,2,3 – propantriol (glycerin 80 %) je vedlejším produktem, který vzniká při výrobě a zpracování řepkového oleje.

 • plnohodnotná náhrada propylenglykolu (propandiolu)
 • prevence a léčba ketóz
 • uvolnění glukózy do krve z jater
 • zvýšení užitkovosti dojnic
 • celkové oživení metabolismu

Mechanizmus působení:

1,2,3 – propantriol (glycerin), jako jeden z vedlejších produktů hydrolýzy tuků, je přítomen v živočišním organismu i v přirozeném stavu. Glycerin a propylenglykol jsou jedna ku jedné nahraditelné navzájem, ale z hlediska fyziologického je krmení glycerinem výhodnější. Pro svou příjemnou chuť ho zvířata ráda konzumují. Je schopen se nezvykle rychle vstřebat již v bachoru. V důsledku bakteriální činnosti je degradace přípravku nepatrná. Uvnitř organizmu, jako glykoplastická látka, je schopen zapojit se do procesu glykoneogeneze, které konečným produktem je glukóza (cukr v krvi), nebo se využije přímo jako zdroj energie (intermediární látková výměna). Je ideální na snížení energetického deficitu přežvýkavců intenzivně produkujících, a tím na prevenci ketózy a acetonémie.

Chemická data:

 • chemický název: 1,2,3-propantriol, glycerin, glycerol, 1,2,3-trihydroxipropan
 • vzorec: C3H8O3 (struktura: CH2OHCHOHCH2OH)
 • bod tuhnutí: 99,5% glycerín: +17°C, 86,5% glycerín: -15°C, 80,0% glycerín: -16°C, 50,0% glycerín: -32°C
 • energetická hodnota: 13 MJ/kg NEL
 • doporučené dávkování: 300 ml /ks a den v období 14 dnů před otelením až 100 dnů po otelení
 • balení: vratné kontejnery á 1000 l (1250 kg) na paletách

Podrobnější specifikace a aktuální ceny na vyžádání.