Kukuřičné klíčky

Složení:

sušina 90 – 96 %
protein 11 %
tuk 43 – 45 %
škrob 10 %
popel 0,8 %
vláknina max. 6 %

Objemová hmotnost: 440 kg/m3

Obsah aminokyselin: g/kg
lyzin 7,2
methionin + cystin 5,5
threonin 5,8
tryptophan 1,2
arginin 9,8
serin 6,2
leucin 10,1
valin 8,6

Nutriční parametry:

PDIN 94 g/kg
PDIE 88 g/kg
NEL 14,3 MJ/kg
NEV 16,4 MJ/kg
ME (prasata) 16,8 MJ/kg
ME (drůbež) nosnice 16,95 MJ/kg
ME (drůbež) brojleři 15,0 MJ/kg