G-FÁZE

Specifikace suroviny G-fáze od PetSatur s.r.o.

Původ výrobku: vedlejší produkt při výrobě methylesteru

Vzhled: hnědá tekutina viskózního charakteru.

Produkce bioplynu: cca 1 000  m3/t.

SLOŽENÍ:
Vlastnosti Hodnota
Barva výše L8
Vzhled Tmavě hnědá
Hustota při 15°C (kg/m3) < 1140
Obsah organických látek (SOAP+RME+ FFA), % (m/m) 10 – 25
Obsah metanolu % (V/V) 3 – 20
Obsah glycerolu % (m/m) < 60
Obsah vody % (m/m) 0,3 – 5,0
Hodnota pH 9,0 – 14,0