SUROVÝ LECITIN

Specifikace suroviny surový lecitin od PetSatur s.r.o.

Popis suroviny: vedlejší produkt vznikající v procesu chemické rafinace surových rostlinných olejů (degumming – odslizení surových rostlinných olejů a neutralizace FFA). Jedná se o směs lecitinu, bílkovin,  mýdlového roztoku vody a zbytků oleje

Účel použití:  Technické účely – v bioplynových stanicích, spalovnách.

Surovina: surové rostlinné oleje

Konzistence: hustá, pastovitá

Barva: hnědá

Způsob dodání: přepravná cisterna/kontejner

SLOŽENÍ:
Parametry Orientační hodnoty
Rozpustnost ve vodě částečně rozpustné
pH 7-10,5
Viskozita při 20°C 27,6  Pa/s
Viskozita při 20°C 15,9 Pa/s
Obsah vody 50 – 60%
Sušina ≥  40%
NL (Nx6,25): 0,7 g/kg
Obsah popela: ≥ 10%
Ca 0,3 g/kg
P 18,5 g/kg
Mg 0,08 g/kg
Na 98,9 g/kg
K 0,81 g/kg
NaCl 8,4 g/kg
Výhřevnost při 100% sušině 30,6 MJ/kg
Číslo kyselosti: ≤ 5 mg KOH/g tuku