KRMNÝ GLYCERIN

80% krmný glycerin od Petsatur s.r.o.

Balení: IBC kontejnery na paletách á 1270 kg, volně loženo v cisterně

Prohlášení: Glycerol 80 %, který je dodán společností PETSATUR s.r.o., je krmivo pro přežvýkavce a mono-gastrická zvířata. Neobsahuje dioxiny, je bez GMO a živočišných tkání. Obsah těžkých kovů a kyseliny erukové nepřekračuje stanovenou úroveň v zemích EU.

Surový glycerin z výroby Biodieselu – Produkt neobsahuje dioxiny

 

Parametr

Limit Hodnota

Glycerol %wt.

min. 80 81,6

Voda %wt.

max. 3,2 1,64

Methanol %wt.

max. 0,2 <0,01

Popel %wt.

max. 3 0,9

Popel nerozpustný v HCl %wt.

max. 8 4,1

Obsah Na %wt.

max. 15 13,4