WINTERIZAČNÍ KOLÁČ

Specifikace suroviny winterizační koláč od PetSatur s.r.o.

Winterizační koláč je vedlejším produktem, který vzniká filtrací potravinářského surového rostlinného oleje. Surový slunečnicový olej se smíchá s FILTRACELEM 450, 950. Postupným ochlazováním se vytváří stabilní a filtrovatelné krystaly, kterými se odstraní ze surového oleje steaniny a vosky.

Účel použití: BPS, krmné účely (schváleno ÚKZUS Praha).

Vzhled: Hnědá hrudkovitá hmota nasycená olejem.

Množství vyprodukovaného bioplynu: 700 m3 / 1 t.

Cena: Dodávky v kontejneru cca 10 tun (celkové měsíční množství 40 – 50 tun).

SLOŽENÍ:
Složení Hodnota
Bílkovina 3%
Vláknina 30%
Oleje a tuky 55%
Popel 1,3%